8024 Werkzeugsortiment MECHANIK XL  • Übersicht
  • Beschreibung
  • Technische Daten
8024 Werkzeugsortiment MECHANIK XL
8024 Werkzeugsortiment MECHANIK XL8024 Werkzeugsortiment MECHANIK XL8024 Werkzeugsortiment MECHANIK XL8024 Werkzeugsortiment MECHANIK XL8024 Werkzeugsortiment MECHANIK XL8024 Werkzeugsortiment MECHANIK XL8024 Werkzeugsortiment MECHANIK XL8024 Werkzeugsortiment MECHANIK XL8024 Werkzeugsortiment MECHANIK XL8024 Werkzeugsortiment MECHANIK XL8024 Werkzeugsortiment MECHANIK XL8024 Werkzeugsortiment MECHANIK XL8024 Werkzeugsortiment MECHANIK XL8024 Werkzeugsortiment MECHANIK XL8024 Werkzeugsortiment MECHANIK XL8024 Werkzeugsortiment MECHANIK XL8024 Werkzeugsortiment MECHANIK XL8024 Werkzeugsortiment MECHANIK XL8024 Werkzeugsortiment MECHANIK XL8024 Werkzeugsortiment MECHANIK XL8024 Werkzeugsortiment MECHANIK XL8024 Werkzeugsortiment MECHANIK XL8024 Werkzeugsortiment MECHANIK XL8024 Werkzeugsortiment MECHANIK XL8024 Werkzeugsortiment MECHANIK XL8024 Werkzeugsortiment MECHANIK XL8024 Werkzeugsortiment MECHANIK XL8024 Werkzeugsortiment MECHANIK XL8024 Werkzeugsortiment MECHANIK XL8024 Werkzeugsortiment MECHANIK XL8024 Werkzeugsortiment MECHANIK XL8024 Werkzeugsortiment MECHANIK XL8024 Werkzeugsortiment MECHANIK XL8024 Werkzeugsortiment MECHANIK XL8024 Werkzeugsortiment MECHANIK XL8024 Werkzeugsortiment MECHANIK XL8024 Werkzeugsortiment MECHANIK XL8024 Werkzeugsortiment MECHANIK XL8024 Werkzeugsortiment MECHANIK XL8024 Werkzeugsortiment MECHANIK XL8024 Werkzeugsortiment MECHANIK XL8024 Werkzeugsortiment MECHANIK XL8024 Werkzeugsortiment MECHANIK XL8024 Werkzeugsortiment MECHANIK XL8024 Werkzeugsortiment MECHANIK XL8024 Werkzeugsortiment MECHANIK XL8024 Werkzeugsortiment MECHANIK XL8024 Werkzeugsortiment MECHANIK XL8024 Werkzeugsortiment MECHANIK XL8024 Werkzeugsortiment MECHANIK XL8024 Werkzeugsortiment MECHANIK XL8024 Werkzeugsortiment MECHANIK XL8024 Werkzeugsortiment MECHANIK XL8024 Werkzeugsortiment MECHANIK XL8024 Werkzeugsortiment MECHANIK XL8024 Werkzeugsortiment MECHANIK XL8024 Werkzeugsortiment MECHANIK XL8024 Werkzeugsortiment MECHANIK XL8024 Werkzeugsortiment MECHANIK XL8024 Werkzeugsortiment MECHANIK XL8024 Werkzeugsortiment MECHANIK XL8024 Werkzeugsortiment MECHANIK XL8024 Werkzeugsortiment MECHANIK XL8024 Werkzeugsortiment MECHANIK XL8024 Werkzeugsortiment MECHANIK XL8024 Werkzeugsortiment MECHANIK XL8024 Werkzeugsortiment MECHANIK XL8024 Werkzeugsortiment MECHANIK XL8024 Werkzeugsortiment MECHANIK XL8024 Werkzeugsortiment MECHANIK XL8024 Werkzeugsortiment MECHANIK XL8024 Werkzeugsortiment MECHANIK XL8024 Werkzeugsortiment MECHANIK XL8024 Werkzeugsortiment MECHANIK XL8024 Werkzeugsortiment MECHANIK XL8024 Werkzeugsortiment MECHANIK XL8024 Werkzeugsortiment MECHANIK XL8024 Werkzeugsortiment MECHANIK XL8024 Werkzeugsortiment MECHANIK XL8024 Werkzeugsortiment MECHANIK XL8024 Werkzeugsortiment MECHANIK XL8024 Werkzeugsortiment MECHANIK XL8024 Werkzeugsortiment MECHANIK XL8024 Werkzeugsortiment MECHANIK XL8024 Werkzeugsortiment MECHANIK XL8024 Werkzeugsortiment MECHANIK XL8024 Werkzeugsortiment MECHANIK XL8024 Werkzeugsortiment MECHANIK XL8024 Werkzeugsortiment MECHANIK XL8024 Werkzeugsortiment MECHANIK XL8024 Werkzeugsortiment MECHANIK XL8024 Werkzeugsortiment MECHANIK XL8024 Werkzeugsortiment MECHANIK XL8024 Werkzeugsortiment MECHANIK XL8024 Werkzeugsortiment MECHANIK XL8024 Werkzeugsortiment MECHANIK XL8024 Werkzeugsortiment MECHANIK XL8024 Werkzeugsortiment MECHANIK XL8024 Werkzeugsortiment MECHANIK XL8024 Werkzeugsortiment MECHANIK XL8024 Werkzeugsortiment MECHANIK XL8024 Werkzeugsortiment MECHANIK XL8024 Werkzeugsortiment MECHANIK XL8024 Werkzeugsortiment MECHANIK XL8024 Werkzeugsortiment MECHANIK XL8024 Werkzeugsortiment MECHANIK XL8024 Werkzeugsortiment MECHANIK XL8024 Werkzeugsortiment MECHANIK XL8024 Werkzeugsortiment MECHANIK XL8024 Werkzeugsortiment MECHANIK XL8024 Werkzeugsortiment MECHANIK XL8024 Werkzeugsortiment MECHANIK XL8024 Werkzeugsortiment MECHANIK XL8024 Werkzeugsortiment MECHANIK XL8024 Werkzeugsortiment MECHANIK XL8024 Werkzeugsortiment MECHANIK XL8024 Werkzeugsortiment MECHANIK XL8024 Werkzeugsortiment MECHANIK XL8024 Werkzeugsortiment MECHANIK XL8024 Werkzeugsortiment MECHANIK XL8024 Werkzeugsortiment MECHANIK XL8024 Werkzeugsortiment MECHANIK XL
  • Umfangreiches Sortiment für Mechaniker


 

Art. Code

                                                                                                                       g           PIK AI Pack

8024 0001

PIK ANZ 142   pik profil i6kant                                                                                                    13700          1


pik 0185                   0190  6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm

pik 0442  PIK Profil Hex           0442  1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5- 6 - 8 - 10 mm

pik 0444  PIK Profil Torx E           0444  T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50

pik 0500                   0500  180 mm (7")

pik 0530                   0530  180 mm (7")

pik 0556                   0556  240 mm

pik 0578                   0578  A2 - A21 - J2 - J21

pik 0585                   0585  6,3/4" - 170 mm

pik 0588                   0588  10" - 250

PT 0591                   0591  12" / 300 mm

pik 0615  PIK Profil Schlitz           0615  5 x 100 - 6,5 x 150 - 8 x 175 - 10 x 250 mm

pik 0616  PIK Profil Schlitz           0616  4 x 100 mm

pik 0635  PIK Profil Schlitz           0635 3 mm

pik 0655  PIK Profil PH           0655  PH 1 - PH 2 - PH 3

pik 0656  PIK Profil PZ           0657  PZ 1 - PZ 2

pik 0671  pik profil hex innen sk           0671  10 x 230 - 13 x 230 mm

pik 0700                   0700  35 mm

PT 0705                   0705  500 g 

pik 0718                   0718  6-tlg.

PIK 0719                   0719  6-tlg.

PIK 0743                   0743  140 mm

PIK 0745                   0745  250 mm

PIK ILL 0775 1                   0775  200 mm 5-tlg.

pik 0782                   0782  290 x 40 mm

PIK 0784 02                   0784  1000 g

pik 0786                   0786  440 m

pik 0798                   0798  5 m

pik 0798 20                   0798  300 x 30 x 1,0 mm

PIK 0799 01                   0799  140 mm

pik 0826                   0826  180 mm

PIK 08850001                   0885

PIK 4135                   4114   PIK Profil AA1 2 PIK Profil AAZ1 2   23-tlg.:

                                          PT 2061 PIK Profil AAZ1 2 PIK Profil AA1 2  4061

                                          pt 2064 PIK Profil AAZ1 2 PIK Profil AA1 2  4064

                                          PT 2065 PIK Profil AAZ1 2 PIK Profil AA1 2  4065  125, 250 mm

                                          PT 2068 PIK Profil AAZ1 2 PIK Profil AA1 2  4068

                                          PT 2075 PIK Profil AIZ1 2 PIK Profil AI1 2  4075  10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 -

                                                                                 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm

pik 7052                   7052  Bitbox

                                          PT 7026 pik profil aa6 1 4 1 pik profil aa6z 1 4 1  7026  3 - 4 - 5 - 6 mm

                                          PT 7027 pik profil aa6 1 4 1 pik profil aa6z 1 4 1  7027  PH 1 - 2 x PH 2 -2 x PH 3

                                          pt 7027 pz pik profil aa6 1 4 1 pik profil aa6z 1 4 1  7027  PZ 1 - PZ 2 - PZ 3

                                          pt 7028 pik profil aa6 1 4 1 pik profil aa6z 1 4 1  7028  3 - 4 - 5 - 6 mm

                                          pt 7032 pik profil aa6 1 4 1 pik profil aa6z 1 4 1  7032  T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40

                                          pt 7033 pik profil aa6 1 4 1 pik profil aa6z 1 4 1  7033  T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40

                                          pt 2062                 2062

Art. Code

                                                                                                                       g           PIK AI Pack

8024 0001

PIK ANZ 142   pik profil i6kant                                                                                                    13700          1


pik 0185                   0190  6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm

pik 0442  PIK Profil Hex           0442  1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5- 6 - 8 - 10 mm

pik 0444  PIK Profil Torx E           0444  T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50

pik 0500                   0500  180 mm (7")

pik 0530                   0530  180 mm (7")

pik 0556                   0556  240 mm

pik 0578                   0578  A2 - A21 - J2 - J21

pik 0585                   0585  6,3/4" - 170 mm

pik 0588                   0588  10" - 250

PT 0591                   0591  12" / 300 mm

pik 0615  PIK Profil Schlitz           0615  5 x 100 - 6,5 x 150 - 8 x 175 - 10 x 250 mm

pik 0616  PIK Profil Schlitz           0616  4 x 100 mm

pik 0635  PIK Profil Schlitz           0635 3 mm

pik 0655  PIK Profil PH           0655  PH 1 - PH 2 - PH 3

pik 0656  PIK Profil PZ           0657  PZ 1 - PZ 2

pik 0671  pik profil hex innen sk           0671  10 x 230 - 13 x 230 mm

pik 0700                   0700  35 mm

PT 0705                   0705  500 g 

pik 0718                   0718  6-tlg.

PIK 0719                   0719  6-tlg.

PIK 0743                   0743  140 mm

PIK 0745                   0745  250 mm

PIK ILL 0775 1                   0775  200 mm 5-tlg.

pik 0782                   0782  290 x 40 mm

PIK 0784 02                   0784  1000 g

pik 0786                   0786  440 m

pik 0798                   0798  5 m

pik 0798 20                   0798  300 x 30 x 1,0 mm

PIK 0799 01                   0799  140 mm

pik 0826                   0826  180 mm

PIK 08850001                   0885

PIK 4135                   4114   PIK Profil AA1 2 PIK Profil AAZ1 2   23-tlg.:

                                          PT 2061 PIK Profil AAZ1 2 PIK Profil AA1 2  4061

                                          pt 2064 PIK Profil AAZ1 2 PIK Profil AA1 2  4064

                                          PT 2065 PIK Profil AAZ1 2 PIK Profil AA1 2  4065  125, 250 mm

                                          PT 2068 PIK Profil AAZ1 2 PIK Profil AA1 2  4068

                                          PT 2075 PIK Profil AIZ1 2 PIK Profil AI1 2  4075  10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 -

                                                                                 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm

pik 7052                   7052  Bitbox

                                          PT 7026 pik profil aa6 1 4 1 pik profil aa6z 1 4 1  7026  3 - 4 - 5 - 6 mm

                                          PT 7027 pik profil aa6 1 4 1 pik profil aa6z 1 4 1  7027  PH 1 - 2 x PH 2 -2 x PH 3

                                          pt 7027 pz pik profil aa6 1 4 1 pik profil aa6z 1 4 1  7027  PZ 1 - PZ 2 - PZ 3

                                          pt 7028 pik profil aa6 1 4 1 pik profil aa6z 1 4 1  7028  3 - 4 - 5 - 6 mm

                                          pt 7032 pik profil aa6 1 4 1 pik profil aa6z 1 4 1  7032  T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40

                                          pt 7033 pik profil aa6 1 4 1 pik profil aa6z 1 4 1  7033  T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40

                                          pt 2062                 2062

Unsere Produktbereiche. 

PIK KAP010S   PIK KAP020S   PIK KAP030S   PIK KAP040S   PIK KAP050S
Winkelschlüssel / Schraubendreher / Bits   PIK KAP070S   PIK KAP080S   PIK KAP090S   PIK KAP100S

 

 

© 2020 by MATADOR GmbH & Co. KG. Fehler und Irrtümer vorbehalten. PIK BeaMATADOR
Unternehmen Produkte Service Kontakt  
         
Startseite Neuheiten Prospekte, Broschüren Newsletter  
Historie Onlinekatalog Katalog Anfrage  
MATADOR heute Blätterkatalog Media Daten Anfahrt   twitter logo  instagramm logo  youtube logo
Karriere MATADOR des Monats Zertifikat Impressum
Messen   AGB Datenschutz

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.